ἄυλον

ἄυλος
immaterial
masc/fem acc sg
ἄυλος
immaterial
neut nom/voc/acc sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • αὐλόν — αὐλός pipe masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Αὖλον — Αὖλος masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • безвещьствьныи — (5*) пр. То же, что безвещьныи: Вижь рече и кнѩзи. или иже по ні(х). и безвещьствени. и иже по средѣ вещии. пищю имуть ст҃го списань˫а. ГБ XIV, 171в; овъ да похвали(т). ѥже алканье(м) и мл҃твами. акы бестелесна же и безвещьствена. (ἄϋλον) Там же …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • TIBIA — I. TIBIA Phrygia, in universum sic dicta, Suidas: Τιβία. Φρυγία ὅλη. Vide Palmer. p. 575. II. TIBIA instrumentum maxime ὀργιαςικὸν καὶ παθητικὸν, Atistoteli in Politicis, et Appuleio Miles. l. 5. qui proin, uti loqui de cithara, canere de choro,… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • αυλός — Πνευστό μουσικό όργανο αρχαιότατης προέλευσης. Αιγυπτιακές τοιχογραφίες μάς πληροφορούν ότι οι Αιγύπτιοι γνώριζαν τουλάχιστον τρία είδη α.: τους ευθύαυλους μιμ με επιστόμιο και πέντε οπές, τους πλαγίαυλους σέμπι, που παίζονταν περίπου όπως και τα …   Dictionary of Greek

  • περίαυλον — τὸ, ΜΑ το περιαύλιο, ο περίβολος. [ΕΤΥΜΟΛ. < περι * + αυλον (< αὐλή), πρβλ. μέσ αυλον] …   Dictionary of Greek

  • безвещьныи — (3*) пр. Невещественный, бесплотный, нематериальный: [бог] чювьствомь безъвещномь. аки въ ч(с)тъмь зерцѩлѣ добрѡту видѩ. МПр XIV, 3; анг҃ли (или) разумнии дх(о)ве. или огнь ˫ако безвещныи. и бестелесныи. (ἄϋλον) ГБ XIV, 7а; в роли с.: Б҃ъ ѥсть …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • безплътьныи — (86) пр. Бесплотный, бестелесный, невещественный: не къ бесплътьнѣи зьрѩ добротѣ и хотѣниѥ къ дольниимъ. течеть истиньнааго похотовани˫а ѡ(т)пада˫а. (ἄϋλον) ΚΕ XII, 243б; во плоти смѣшениѥ бы(с) бесплотноѥ. въ ѥдину оупостась. МинПр XIII XIV, 71… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • невещьствьныи — (5*) пр. То же, что невещьныи: по своему образу создавъ ˫а. е(с)ствомь бестелесны ˫ако д҃хы. ли огнь невеществе(н). (ἄυλον) ГБ XIV, 55в; и нб(с)ны˫а и бесчислена˫а нѣка˫а множьства. невещьствена же и бесплотна. (ἄυλα) ЖВИ XIV–XV, 25в; ||… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • AD Fistulam dicere — Appul. l. 6. item ad tibiam, apud Ael. Lamprid. Heliogab. c. 32. Ipse cantavit, saltavit, ad tibias dexit. etc. est fistulâ canere, et tibiis. Graece πρὸς αὐλὸν φθέγγεςθαι, et αὐλῷ φθέγγεςθαι, etc Salmas. ad loc. cit …   Hofmann J. Lexicon universale

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.